Elektronická prihláška

Navigácia

 • Výsledky prijímacích skúšok na 7902J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacích skúšok na 7902J gymnázium (IT odbor)

  Výsledky prijímacích pohovorov pre odbor 7902J - gymnázium k školskému roku 2019/2020 nájdete v priloženom súbore. Výsledky môžete identifikovať podľa kódu žiaka, ktorý mu bol pridelený na prijímacie pohovory. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 24. mája 2019 od 8.30 hod. do 16.00 hod. na recepcii školy. Bližšie informácie k zápisu vám budú zaslané poštou.

 • Druhé kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka

  Vedenie školy oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že bude organizovať druhé kolo prijímacích skúšoch do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 na odbory:

  7902 J 74 - gymnázium - bilingválne štúdium

  7902 J - gymnázium (IT odbor)

  Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať utorok 18. júna 2019 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2 v Trenčíne.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Vedenie školy si dovoľuje pozvať rodičov maturantov 5. ročníka na "Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení" a rozlúčku maturantov so strednou školou, ktoré sa budú konať dňa 23. mája od 18.00 v priestoroch Kina Hviezda v Trenčíne. Žiakom bude odovzdané koncoročné vysvedčenie z piateho ročníka, maturitné vysvedčenie a dodatok k maturitnému vysvedčeniu za prítomnosti rodičov a učiteľov školy.

  Zároveň prosíme rodičov, aby počet zúčastnených osôb nahlásili triednym učiteľom prostredníctvom detí do 21. mája.

 • Prípravný kurz na prijímacie pohovory na odbor 7902J - gymnázium (IT odbor)

  Prvá časť prípravného kurzu sa bude konať sobotu 20. apríla od 8.00 v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici č. 2 v Trenčíne. Registrácia účastníkov kurzu bude prebiehať od 7.30 na recepcii na 2. poschodí.
  Harmonogram kurzov:
  20. apríl - Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Silvia Zverbíková
  27. apríl - Matematika - Mgr. Mária Bendová
  4. máj - Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Silvia Zverbíková
  11. máj - Matematika - Mgr. Mária Bendová
  Miesto konania kurzov: Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín - 2. poschodie
  Čas kurzov: 8.00 - 13.00
  Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodín (45 minút)
  Na kurz je potrebné si priniesť písacie potreby, zošit, na matematiku aj kalkulačku. Na prvý kurz je potrebné priniesť aj doklad o zaplatení kurzu.

    

 • Výsledky prijímacích pohovorov

  Výsledky prijímacích pohovorov

  Výsledky prijímacích pohovorov k školskému roku 2019/2020 nájdete v priloženom súbore. Výsledky môžete identifikovať podľa kódu žiaka, ktorý mu bol pridelený na prijímacie pohovory. Zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 17. apríla 2019 od 8.30 hod. do 16.00 hod. na recepcii školy. Bližšie informácie k zápisu vám budú zaslané poštou.

 • Prípravné kurzy - IT odbor

  Prihlásenie na prípravné kurzy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry na príjimacie pohovry na odbor 7902 J - gymnázium (IT odobr) je možné mailom (skola@sgfuturum.sk) alebo telefonicky (0918 325 444) do 17. apríla 2019.  Prvý kurz (slovenský jazyk) sa bude konať sobotu 20. apríla v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej 2 v Trenčíne od 8.00.

  Viac informácií o kurze nájdete na nasledovnom odkaze: htps://sgfuturum.edupage.org/text14

 • Riaditeľské voľno - 9. apríl 2019

       Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje, že v súlade s  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na deň 9. apríl 2019 z organizačných dôvodov (prijímacie skúšky).

 • Prípravný kurz na prijímacie pohovory na bilingválne štúdium

  Prvá časť prípravného kurzu na prijímacie pohovory na bilingválne štúdium sa bude konať sobotu 16. marca od 8.00 hod v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici č. 2. v Trenčíne. Registrácia účastníkov kurzu bude prebiehať od 7.30 na recepcii na 2. poschodí.

  Na kurz si účastníci prinesú písacie potreby, zošit a doklad o zaplatení poplatku za kurz.

  Ďalšie kurzy budú prebiehať v rovnakom čase 23.3., 30.3. a 6.4.

 • Oldies tancovačka - študentský ples - 22.2.2019

  Oldies tancovačka - študentský ples - 22.2.2019

  Príď sa ukázať aj Ty na Oldies Tancovačku 22.2. od 18.00 do Domu Armády. Očakávaj veľa zábavy a tanca, tohtoročný dresscode: retro. Lístok kúpiš v 4.A len za 15€. Tešíme sa na Teba!

 • 2 % z dane

  2 % z dane

  Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SG FUTURUM!

  Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% (3%) svojich daní za rok 2018 neziskovým organizáciám. Ak chcete svojimi 2 % podporiť našu školu, kliknite na odkaz nižšie.

  Ďakujeme!

 • Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

  Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

  Informácie ohľadom prijímacieho konania nádete v ľavom menu "Prijímacie konanie 2019/2020", alebo po kliknutí na odkaz nižšie.

 • Týždeň otvorenej výučby už vo februári!!!

  Týždeň otvorenej výučby už vo februári!!!

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, záujemcovia o štúdium  

   

  Bilingválne & IT gymnázium FUTURUM Trenčín si vás, žiakov základných škôl, vašich rodičov, kamarátov a známych dovoľuje pozvať na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby“,

  ktorý sa bude konať od 4. 2.  – 8. 2. 2019.

   

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny a to každý deň od 8.00 do 12.10 hod. Žiaci si tiež budú môcť urobiť „prijímačky na nečisto“ v piatok 8. 2. z anglického jazyka na bilingválny odbor a z matematiky a slovenského jazyka a literatúry na IT odbor. A nie len to! Pre žiakov zameraných na prírodné vedy otvárame naše laboratória - 6. 2. chemické laboratórium a  7.2. fyzikálne laboratórium. V rámci hodiny vo fyzikálnom laboratóriu bude študentom predstavený aj projekt IT Akadémia a prevedené pomôcky z IT ScienceLabu, ktorý škola získala z projektu. Záujemcovia uvidia zaujímavé pokusy z chémie, či fyziky pod vedením skúsených pedagógov. Taktiež im bude predstavená metodológia výučby daných predmetov na našej škole.  Okrem toho sme pripravili workshop s ukážkami programovania 7.2., kde  vám umožníme vyskúšať programovanie. Ak by sa stalo, že Vám nami ponúknutý termín nevyhovuje, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918325444 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  V rámci TOV vám predstavíme aj štvorročný študijný odbor určený pre deviatakov -  IT gymnázium. V tomto študijnom odbore študenti získajú okrem klasického všeobecného vzdelania aj zručnosti v IT odboroch – objektovo orientované programovanie, počítačové siete, databázové systémy atď. Po ukončení štúdia budú študenti môcť študovať na vysokej škole alebo pracovať v IT sektore. 

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín.  

  Registrácia návštevníkov prebieha vždy v daný deň na recepcii školy na 2. poschodí.

  Tak neváhajte, už sa na Vás tešíme!

   

  Program:

  Týždeň otvorenej výučby – 4. február až 8. február

   

  Pondelok 4.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Dejepis (v anglickom jazyku)– III.A 1.SK – Mgr. Cooperová

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglická gramatika – I.A 1.SK – MBA. Kročitý, PhD.

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Anglický jazyk – II.A 1.SK – Ing. Plintová

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Fyzika (v anglickom jazyku) – III.A 1.SK – Mgr. Wannous

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Matematika (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK – PaedDr. Lengyelfalusyová, PhD.

  Utorok 5.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Objektový prístup k riešeniu problémov – I. IT – Mgr. Vavro

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Praktická angličtina – I.B 1.SK – Cooper, BA

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Britská a americká literatúra (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK - Mgr. Chlapík

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Anglický jazyk – I.B 2.SK – Mgr. Šištíková

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Počítačové siete a systémy – I.IT – Ing. Zahoranská

  Streda 6.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Laboratórne práce z chémie – RNDr. Žatko, PhD.

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Fyzika (v anglickom jazyku) – IV.A 2.SK – Mgr. Wannous

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Anglický jazyk – I.A 1. SK – Ing. Plintová

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Konverzácia v anglickom jazyku . II.A 1.SK - Cooper, BA

  5. hodina (11.25 – 12.10) - Dejepis (v anglickom jazyku) – II.A 1.SK – Mgr. Cooperová

  Štvrtok 7.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Laboratórne práce z fyziky – Mgr. Wannous

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglický jazyk – I.B 1.SK – Ing. Plintová

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Britská a americká literatúra (v anglickom jazyku) – IV.A 2.SK – Mgr. Chlapík

  4. hodina (10.35 – 11.20) - IT workshop – ukážky programovania – Mgr. Vavro/Ing. Zahoranská

  5. hodina (11.25 – 12.10) - T workshop – ukážky programovania – Mgr. Vavro/Ing. Zahoranská

  Piatok 8.2.

  1. hodina (8.00 – 8.45) - Predstavenie Školského vzdelávacieho programu a predstavenie projektu IT Akadémia – Mgr. Žiška

  2. hodina (8.50 – 9.35) - Anglický jazyk – MBA. Kročitá – hodina pre záujemcov o štúdium

  3. hodina (9.40 – 10.25) - Cvičný test z anglického jazyka/slovenského jazyka a matematiky z prijímacích pohovorov

  4. hodina (10.35 – 11.20) - Oprava a analýza cvičného testu

   

  Všetky hodiny (okrem laboratórnych prác a IT workshopu) prebiehajú na audio-video učebni na 1. poschodí.

   

   

   

   

   

   

   

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  Vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 13.12. 2018 od 16:30 do 19:00 hod.  v priestoroch Súkromného gymnázia FUTURUM na Kožušníckej ulici 2 v Trenčíne. 

  Program a ďalšie potrebné informácie nájdete v priloženom linku.     

 • Oznam - školská jedáleň

  Oznam - školská jedáleň

  Oznamujeme, že dňa 29.10. 2018 (pondelok) z technických dôvodov nebude v prevádzke školská jedáleň na Dopravnej akadémii. V tento deň sa nebudú vydávať obedy. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. 

  Mgr. Martin Žiška - riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM, Trenčín.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Milí rodičia, 

  v školskom roku 2018/2019 pripravujeme viacero zmien týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu, aktivít školy a tiež komunikácie školy s rodičmi. Zmeny majú viesť k zvýšeniu kvality školy, motivácie žiakov a k zlepšeniu komunikácie s rodičmi. Pozývame Vás preto na prvé rodičovské združenie, na ktorom sa dozviete dôležité informácie o týchto zmenách, o školskom vzdelávacom programe, o školskom poriadku, o plánovaných aktivitách školy a podobne. 

  Harmonogram rodičovských združení: 

  Utorok 4.9. o 17.00 - triedy 1. ročníka

  Streda 5.9. o 17.00 - triedy 2.A 2.SK, 3.A 1.SK, 3.A 2.SK

  Štvrtok 6.9. o 17.00 - triedy 2.A 1.SK, 4.A 1.SK, 4.A 2.SK, 5.A, 5.B

  Tešíme sa na Vás!                                     

  Mgr. Martin Žiška (riaditeľ školy) 

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM oznamuje študentom, že 3. septembra 2018 o 9.00 hod. sa uskutoční otvorenie školského roka 2018/2019 v jednotlivých triedach. Študenti budú rozdelení do svojich tried, kde ich triedni učitelia informujú o školskom poriadku, budú im predstavené rozvrhy, informácie ohľadom stravovania, ISIC kartách a veľa ďalších dôležitých úvodných informácií.

 • Učebnice angličtiny a cudzích jazykov pre budúcich prvákov

  Učebnice angličtiny a cudzích jazykov pre budúcich prvákov

  Upozorňujeme študentov, že učebnice potrebné vo výučbe angličtiny a vybraného cudzieho jazyka si môžete zakúpiť po kliknutí na nižšie uvedený link

 • Stretnutie budúcich prvákov

  Stretnutie budúcich prvákov

  Dňa 18.6.2018 o 14.30 hod. sa uskutoční posledné stretnutie budúcich prvákov, na ktorom budú podané informácie ohľadom učebníc cudzích jazykov. Stretnutie sa bude konať v audiovizuálnej učebni na prvom poschodí SG FUTURUM.

 • Informácie ohľadom nových zmlúv o poskytovaní vzdelávania

  Informácie ohľadom nových zmlúv o poskytovaní vzdelávania

  Vážení rodičia, v dňoch 5.6.2018 - 7.6.2018 v čase od 10.00 - 17.00 hod. bude na SG FUTURUM prítomná majiteľka školy Mgr. Patrícia Gazdová. Rada sa s vami stretne osobne a podá vám informácie ohľadne zmluvy o poskytovaní vzdelávania na školský rok 2018/2019. Prosíme o nahlásenie termínu a času stretnutia na telefónnom čísle 0918 677 880.

 • Druhé kolo prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

  Druhé kolo prijímacích skúšok pre bilingválne štúdium

  Riaditeľ Súkromného gymnázia FUTURUM v súlade s ustanovením Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  §66 ods. 7 vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na doplnenie voľných miest pre študijný odbor 7902 J  74 – gymnázium –  bilingválne štúdium. 

   

  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov.

   

  Cieľom prijímacieho konania je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania  a vedomostí z anglického jazyka podľa učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy ISCED-2.   

   

  Kritéria úspešnosti.

  Prijímacia skúška pozostáva z troch častí: gramatický test, sloh a krátky rozhovor. 

  Prijímacia skúška je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  Z jednotlivých  častí skúšky je možné získať body takto:

  1. gramatický test:         50 bodov

  2. sloh:                          50 bodov

  3. krátky rozhovor:        50 bodov

  spolu:                           150 bodov

   

  Za úspešne vykonanú prijímaciu skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač o štúdium dosiahne najmenej 50 bodov a súčasne v žiadnej z testovaných oblastí nezíska menej ako 20 bodov. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.

   

  Študijné výsledky zo základnej školy.

  Z celkového počtu získaných bodov sa budú uchádzačom strhávať body za známky z hlavných predmetov -  slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, geografia, dejepis a informatika a to nasledovne:

  Hodnotenie hlavného predmetu                    Počet strhnutých bodov

  výborný                                                                            0

  chválitebný                                                                       0

  dobrý                                                                                5

  dostatočný                                                                       15

  nedostatočný                                                                   50

   

  Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:

  • vyšší počet bodov z gramatického testu,
  • vyšší počet bodov zo slohu,
  • účasť na okresných a krajských kôl predmetových olympiád,
  • lepší priemerný prospech z anglického jazyka v posledných dvoch ročníkoch,
  • lepší celkový priemer známok z hlavných predmetov (slovenský jazyk, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety) pri polročnej klasifikácii v školskom roku 2016/2017,

   

  Uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania). 

  Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Jedná sa predovšetkým o:

  • práceneschopnosť doloženú lekárskym potvrdením,
  • dlhodobý pobyt alebo štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku, doložené potvrdením školy, ktorú navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku),
  • iné závažné dôvody zvláštneho zreteľa.

  Organizačné pokyny:

  Žiaci sa na prijímacie pohovory dostavia najneskôr do 8:30 z dôvodu registrácie. Pri registrácii bude žiakom pridelený osobný kód a určené miesto testovania.

   

  Registračný poplatok 100€ je povinný zákonný zástupca žiaka uhradiť pred konaním prijímacích pohovorov na číslo účtu SK4011000000002924878226. Doklad o zaplatení registračného poplatku predložiť pri registrácii. Bližšie informácie o spôsobe úhrady registračného poplatku na tel. čísle 0918 677 880 – p. Šebíková-Múdra.

   

  Žiaci si so sebou prinesú:

  • písacie potreby,
  • preukaz totožnosti (ak už bol žiakovi  vydaný),
  • základnou školou overené kópie diplomov a potvrdení o umiestnení z krajského, slovenského alebo medzinárodného kola vedomostných súťaží alebo olympiád za posledné dva ročníky ZŠ (pokiaľ ich nepripojili ku prihláške na štúdium).

   

  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami si prinesú vlastné kompenzačné pomôcky v závislosti na druhu a stupni obmedzenia.

   

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria