Navigácia

 • Blahoželáme maturantom!

  Od pondelka 23. mája do stredy 25. mája prebiehala v Súkromnom gymnáziu FUTURUM   ústna forma internej časti MS 2016, ktorej sa zúčastnilo 39 žiakov piateho ročníka päťročného bilingválneho štúdia,  študijný odbor 79 02 5 74 gymnázium – bilingválne štúdium. Žiaci maturovali celkom zo 14 predmetov. Všetci zvládli ústnu formu internej časti MS 2016 úspešne. Najlepšie výsledky dosiahli naši piataci v predmetoch  francúzsky jazyk a ekonomika, kde bol priemer 1,00. Za nimi nasledovali geografia – 1,14, informatika 1,2, chémia – 1,36, anglický jazyk B2 – 1,41, biológia – 1,47, slovenský jazyk a literatúra – 1,53. Celkový priemer školy v internej časti MS 2016 bol 1,48. O tento výsledok sa zaslúžili všetci maturanti, ale predovšetkým jedenásť žiakov piateho ročníka, ktorí zmaturovali na samé jednotky. Poďakovanie za tieto výsledky patrí nielen žiakom, ktorí sa naozaj snažili presvedčiť maturitné komisie o svojich vedomostiach, ale aj učiteľom, ktorí ich päť rokov systematicky k týmto úspechom viedli. 

   

  ÚFIČ MS 2016

  Naši najlepší:

  Ema Bajová, Mariana Dobrodenková, Zuzana Hupková, Veronika Janošcová, Maroš Kompas, Simona Kuchynková, Alica Kukučová, Michaela Kuzmová, Emma Matyášová, Júlia Mlčúchová, Natália Straková.

 • 9. 5. 2016

  Na hodinách TV sa najlepšie dievčatá 3. a 4. ročníkov prezentujú aj netradičnými športovými aktivitami, ako je šplh na lane, gymnastika a gymnastické zostavy vo dvojiciach. Zaslúžia si náš obdiv a uznanie.

 • 27. 4. 2016

  Študent I.V A triedy Peter Michal Kotleba sa prebojoval so svojim výskumom v oblasti etológie živočíchov cez školské a krajské kolo do celoslovenského kola olympiády z biológie. Konečné 9. miesto v konkurencii študentov celého Slovenska hodnotíme ako veľký úspech. Za dosiahnuté výsledky srdečne gratulujeme!

 • Úspech na Štúrovom Uhrovci - krajská súťaž v prednese poézie a prózy

  Krásne 3. miesto v prednese poézie obsadil  študent II.A tr. Samuel Štefánek. Prednášal ukážku z autorskej dielne V. Vysockého.

  Z umiestnenia sa tešíme o to viac, že v uvedenej kategórii  2. a 1. miesto nebolo udelené
 • Deň narcisov

  17. 4. 2016

  Naši študenti sa aj tento rok zapojili do charitatívnej akcie "Dňa narcisov". Tento rok sa na celom Slovensku konal jubilejný 20. ročník. Na konto Ligy proti rakovine sme zaslali krásnych 500,37 EUR, čo je opäť viac ako minulý rok. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zúčastnili tejto zbierky zo srdca ďakujeme! 

 • 14. 3. 2016

  V regionálnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy mládeže a dospelých sa predstavilo 19 recitátorov stredných škôl a ZUŠ.

  Zaujímavá dramaturgia, stotožnenie sa s textom a  interpretačné schopnosti   posunulo tých najlepších do krajskej súťažnej prehliadky. Medzi nich patril aj žiak II. A triedy Samuel Štefánek, ktorý bude reprezentovať našu školu dňa 21. apríla 2016 v rodisku Ľudovíta Štúra v Uhrovci. 

  Gratulujeme a držíme palce!

 • 13. 4. 2016

  Dňa 07.04.2016 sa v Súkromnom gymnáziu FUTURUM uskutočnilo stretnutie s Mimoriadnym  a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike pánom Alexejom Leonidovičim Fedotovom, ktorého sprevádzala  Prvá tajomníčka veľvyslanectva Ruskej federácie p. Natália Mareeva.

  Stretnutia sa zúčastnilo vedenie gymnázia riaditeľ Ing. Štefan Štromajer, generálna manažérka p. Ing. Marcela Pavičková, lektorka ruského jazyka a predsedkyňa  Zväzu Rusov v Trenčíne – BEREGA p. Mgr. Natália Říhová, žiaci Súkromného gymnázia FUTURUM a delegáti zväzu . Po privítaní riaditeľ Súkromného gymnázia predstavil pánovi veľvyslancovi školu.  Pán veľvyslanec Fedotov si so záujmom prezrel učebné priestory školy a uznanlivo ohodnotil výkony žiakov v chemickom laboratóriu. 

  V druhej časti stretnutia sa žiaci Súkromného gymnázia FUTURUM – Šárka Božíková, Tatiana Gombarčíková, Ema Dobrodenková, Kristína Podolánová a Domonik Švehla blysli svojou znalosťou ruského jazyka a prezentovali mesto Trenčín aj školu p. veľvyslancovi v ruskom jazyku, čo p. veľvyslanec vysoko ocenil. 

  Po skončení prezentácií prebiehala diskusia s p. veľvyslancom Fedotovom. V rámci diskusie si p. veľvyslanec so záujmom vypočul informácie o spolupráci Súkromného gymnázia FUTURUM a Ruského centru vedy a kultúry v Bratislave. Vo svojom vystúpení hovoril o rôznych projektoch medzinárodnej spolupráce na úrovni stredného školstva, krátko sa zmienil o možnosti štúdia na ruských univerzitách  a podporil učiteľov a žiakov v hľadaní nových, príťažlivejších foriem výučby ruského jazyka. Pán veľvyslanec hovoril o možnostiach štúdia slovenských študentov v Rusku a o tom, ako sa rozvíjajú kontakty v oblasti vzdelávania. Stabilne sa napĺňa kvóta pre štúdium v Rusku v rámci dohovoru medzi Ministerstvom školstva a vedy Ruskej federácie a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania.  Podľa jeho slov v posledných rokoch sa zaznamenáva rast popularity ruského jazyka v krajine. Ruský jazyk na rôznych stupňov znalosti ovláda asi 25% slovenskej populácie. V programe školského a vysokoškolského vzdelávania na Slovensku ruský jazyk zostáva na treťom mieste po angličtine a nemčine.

  V rámci diskusie s delegátmi  Zväzu Rusov v Trenčíne – BEREGA p. veľvyslanec ocenil ich prácu a vyzval ich na spoluprácu so školami pri tvorbe a realizácii projektov na podporu výučby ruského jazyka realizovaním rôznych doplnkových foriem a podujatí  zameraných na propagáciu ruskej kultúry a ruského jazyka.

  Na záver p. veľvyslanec odovzdal riaditeľovi školy hodnotný dar vo forme knižných titulov a výučbových DVD na podporu vyučovania ruštiny, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.  

 • 5. 4. 2016

  Študenti  II.A triedy si spolu s triednou učiteľkou Tatianou Vančovou dňa 31. marca 2016 prevzali z rúk odbornej poroty v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave mimoriadnu cenu za najlepší cestovateľský bedeker prezentujúci Srí Lanku. 

  Okrem vecného daru sa žiaci môžu tešiť, že ich v škole čaká atraktívne rozprávanie a prednáška  o čarovných kútoch Zeme, ktoré pre nich pripravia TOP sprievodcovia BUBO cestovnej kancelárie. 

   

  Na záver len zopár slov:

  Za dvadsať rokov budeš viac sklamaný z vecí, 

  ktoré si neurobil, než z tých, ktoré si urobil. 

  Tak odhoď´kotvy! Odplávaj z bezpečného prístavu! 

  Naber do plachiet priaznivý vietor! 

  V knihe sveta nečítaj iba jednu stanu, ale naštuduj ju celú. 

  Skúmaj. Snívaj. Objavuj.

 • Angličtinár roka

  Dňa 27. januára 2016 organizovala agentúra Injoy http://injoy.sk/ súťaž Angličtinár roka, ktorej sa zúčastnili aj naši studenti. A už máme výsledky.

  V rámci Slovenska, ale aj Európy sa umiestnili na veľmi pekných miestach. Ako? Pozrite sa na ich výsledky: http://injoy.sk/anglictinar-roka-2016-vysledky/?skola=2036 Všetkým gratulujeme! Sme na Vás pyšní!

 • Čo nového v apríli?

  Klikni do sekcie "Pripravujeme pre Vás" a zisti, čo bude počas apríla na škole prebiehať.

 • 30. 3. 2016

  Dvaja naši študenti sa zúčastnili Krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. V kategórii mladších žiakov získal Alexander Bulko z II.A triedy 2. miesto a v kategórii starších žiakov získala Júlia Mlčúchová z V.C triedy 2. miesto. Ďakujeme za vynikajúce výkony a gratulujeme!!!

 • 17. 3. 2016

  Srdečne gratulujeme žiakom II.A - Alexander Bulko, Martin Greguš, Dominik Jablonka, Lucia Kobzová, Patrícia Slivoňová, Ondrej Šebík, Samuel Škyrta, Filip Tokovics a Erik Trstenský, ktorí sa pod dohľadom slečny učiteľky Mgr. Tatiany Vančovej zapojili do súťaže:

  "ZÁPISNÍK CESTOVATEĽA - spoznaj sám seba"

  Žiaci si zvolili Srí Lanku a vytvorili o nej cestovateľský bedeker, priestorový objekt a cestovateľskú mapu. Práve bedeker sa stal ich víťazným tromfom, za čo im bola udelená mimoriadna cena poroty. Žiakom a slečne učiteľke ďakujeme za prezentáciu našej školy na verejnosti a držíme palce v ďalších ročníkoch súťaže.

 • 11. 2. 2016

  Naša žiačka 4. A triedy - Stanislava Klčová sa už 2x prebojovala na Majstrovstvá SR v aerobiku, ktoré sa tentokrát konalo v Trenčíne. V silnej konkurencii 65 najlepších dievčat sa svojím 5-hodinovým náročným vystúpením zaradila do prvej dvadsiatky SR. Srdečne blahoželáme!

 • 11. 2. 2016

  Dňa 5. 2. 2016 sa v telocvični Dopravnej akadémie uskutočnil už 3. ročník volejbalového turnaja dievčat o Putovný pohár riaditeľa SG FUTURUM. Naše dievčatá síce statočne bojovali, ale pohár získalo už po 3x Piaristické gymnázium.

 • 31. 1. 2016

  Už aj naši prváci dokazujú, že sú veľmi šikovní žiaci. Potvrdila to Isabelle Vicente z 1.A-2 triedy, ktorá získala v okresnom kole olympiády z anglického kazyka krásne 3. miesto. Srdečne gratulujeme!

 • 25. 1. 2016

  Dňa 21. januára 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii B.

  Konečné poradie v teoreticko - praktickej časti dopadlo nasledovne:
  1. miesto Simona Pavlíková (III.B) 
  2. miesto Martina Šebíková (III.B)
  3. miesto Slávka Hargašová (III.B)
  Konečné poradie v projektovej časti má týchto víťazov:
  1. miesto Peter Michal Kotleba (IV.A)
  2. miesto Lucia Šatková (III.B)
  3. miesto Karolína Obetková (III.B)
  4. - 6. miesto: Adam Ondrejka (III.B), Samuel Škyrta (II.A), Dárius Žák (II.A).
   
  Komisia rozhodla, že na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2016 pošle Simonu Pavlíkovú a Petra Michala Kotlebu. 
   
  Držte im palce :-)
   
  Všetkým zúčastneným veľmi ďakujeme a vidíme sa o rok 
   
  "VEDE ZDAR" 
   
  :-) 
 • Týždeň otvorenej výučby

  Milí ôsmaci a deviataci základných škôl, vážení výchovní poradcovia, vážení rodičia, priatelia a sympatizanti Súkromného gymnázia FUTURUM

  Vedenie Súkromného gymnázia FUTURUM Trenčín si  dovoľuje opäť pozvať všetkých ôsmakov a deviatakov základných škôl, záujemcov o štúdium v anglicko-slovenskom bilingválnom gymnáziu, ako aj širokú  verejnosť  na:

   

  „Týždeň otvorenej výučby - TOV“,

   

  ktorý sa bude konať od 8. – 12. 2. 2016.

   V rámci Týždňa otvorenej výučby budete mať  možnosť navštíviť  vyučovacie hodiny podľa vlastného výberu, podľa rozvrhu, ktorý je súčasťou tohto oznamu a to každý deň od 08.00 do 12.00 hod.

  Aj teraz sme pre Vás pripravili možnosť vyskúšať si „Prijímačky na nečisto“. v piatok 12. 2. 2016.  Na záver Vám skúsení učitelia vyhodnotia Vašu úroveň angličtiny a dajú odporúčanie pre ďalšie zdokonaľovania sa v tomto jazyku. Na základe viacerých žiadostí z predchádzajúcich TOV sme pre Vás pripravili ukážku výučby prírodovedných predmetov biológia a chémia.

   Ak by sa náhodou stalo, že Vám nami ponúknutý termín TOV nevyhovuje, alebo máte záujem navštíviť iné, ako ponúkané predmety, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0918 325 444 alebo 0322858007 a dohodnúť si individuálnu návštevu.

  Po príchode do školy navštívte najskôr recepciu -  je na druhom poschodí, kde Vás uvítame a naši žiaci Vás zavedú do miesta konania TOV.

   

  Kde nás nájdete? 

  Adresa:  Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín. Škola sídli v budove Športového gymnázia.

  Škola je dostupná autobusmi MHD, linka č. 3 , 5, 6, 7, 10, 15 asi 5 min. od zastávky MHD Zlatovská Nákupné stredisko.

  Budova Kožušnícka č. 71 je vzdialená asi 10 min. chôdzou od železničnej stanice Zlatovce, okrem toho v blízkosti školy sa nachádzajú aj zastávky prímestských autobusov.

   

  ROZVRH HODÍN TÝŽDŇA OTVORENEJ VÝUČBY  8. – 12. 2. 2016

   

  1.h

  8.00 - 8.45

  2.h

  8.50 - 9.35

  3 h

  09.40 - 10.25

  4h

  10.35 - 11.20

  Pondelok

  I.A 1.SK

  Praktická angličtina

  BA. Cooper

  V.B

  Konverzácia v AJ MA. Vogt

  V.C

  Anglický jazyk

  MBA. Kročitá

  IV.B

  Dejepis v AJ

  Mgr. Babincová

  Utorok

  I.A 1.SK

  Anglická gramatika

  Mgr. Babincová

  IV.B

   Chémia*

  RNDr. Žatko

  III.B

  Biológia*

  Mgr. Vančová

  V.A

  Anglický jazyk

  Ing. Plintová

  Streda

  III.B

  Anglický jazyk  Mgr. Chlapík

  I.A 2.SK

  Anglický jazyk

  Ing. Plintová

  IV.C

  Dejepis v AJ

  Mgr. Babincová

  I.A 1.SK

  Informatika

  Mgr.  Vavro

  Štvrtok

  I.A 1.SK

  Úvod do vedy

  MA. Vogt

  II.B

    Anglický jazyk 

  Ing. Plintová

  IV.C

   Anglický jazyk BA. Cooper

  IV.B

  Biológia v AJ

  Mgr. Krecháčová

  Piatok

  Prezentácia Školského vzdelávacieho programu

  III.B

  Umenie a kultúra MA. Vogt

  „Prijímačky na nečisto“

  „Prijímačky na nečisto“

   

  Výučba bude prebiehať v AUDIU_VIDEO učebni na 1. poschodí

  V stredu o 14.30 máte možnosť navštíviť „Drama club“ (dramatický krúžok v anglickom jazyku vedený anglickým lektorom).

  *Predmet bude prednášaný v slovenskom jazyku.

 • 2% z dane

  Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti SG FUTURUM!

  Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať   2% (3%) svojich daní za rok 2015 neziskovým organizáciám. Dovoľte, aby sme Vás týmto poprosili a zároveň vyzvali, aby ste prispeli 2%  (3%) zo svojich daní za rok 2015 a tým pomohli zlepšiť kvalitu vzdelávania v Súkromnom gymnáziu FUTURUM.

  Bližšie informácie ako poukázať 2%

  1.  Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného  zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie   o zaplatení dane 
      <http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/>
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane*- to je maximálna suma, ktorú môžete  v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli   dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40
      hodín  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/ a získate  
      o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií  
      http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/>, pre  ktoré ste v roku 
      2015 dobrovoľnícky pracovali.
   4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie
      <http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/>.
   5. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  
   
  Údaje prijímateľa::
  Vedecko-náučné centrum FUTURUM n.o.
  
   
  právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  IČO: 37923862
  
   
  Sídlo: Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
  
   
  Bankový ústav: Tatra banka a.s
  
   
  Kód banky: 1100
  
   
  IBAN: SK7111000000002621222078
  
   
  1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%,  zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov  (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do  30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
  1. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a  Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne  40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
  2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli  Vaše 2% (3%) v  prospech Vami vybraného prijímateľa
  
   
  Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu. 
  <http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/>
  
   
  
   
  Poznámky:
  
  Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, dobrovoľníci môžu     poukázať až 3% z dane! <http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mozu-dobrovolnici-poukazat-3-z-dane/>
  
   
  Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost**)
  
   
  Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate,nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  
   
  IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

   

  Ďakujeme

 • Podávanie prihlášok na štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v školskom roku 2016/2017

  Postup podávania prihlášok na štúdium upravuje Zákon 245/2008 Z.z. ( o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

  V súlade s § 62

  ods. 3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Trenčíne môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

  V súlade s § 63

  ods. (2)  Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača o štúdium v päťročnom študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium bilingválne štúdium v Súkromnom gymnáziu FUTURUM v Trenčíne podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

  ods. (3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich  úradne osvedčené kópie.

  ods. (5) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

  ods. (6) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

  a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

  b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

  ods. (7) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

 • 18. 1. 2016
  Grand Jet, Otupné, Biela Púť, Funitel, 2024 m.n.m., čierna, modrá, červená, FIS, Chopok, 18 300, Liptov ...
  Toto všetko sú slová, ktoré budú rezonovať v hlave všetkým naším študentom, ktorí sa v dňoch 10.1-15.1.2016 zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Nízkych Tatrách, resp. v Jasnej. 
  Žiaci pod dohľadom inštruktorov (učitelia: Horňák, Chlapík, Vančová) odlyžovali a odsnowboardovali mnoho kilometrov za každého počasia, zdokonalili sa, pracovali v kolektíve, tvorili vlastný program, spoločne sa smiali a zabávali.
  Vyvrcholením každého kurzu sú záverečné preteky, ktoré dopadli nasledovne:
  Lyže  - ženy:
  1. ročník - Paulína Cibičková (I.A - 1.skupina) 
  2.ročník - Soňa Bieliková (II.B) 
  Lyže -  muži:
  1. ročník - Adrián Porubský (I.A - 1.skupina) 
  2.ročník - Martin Greguš (II.A) 
  Snowboard:
  Viktória Valová (I.A - 2.skupina) 
  Mimoriadne ocenenie za pokrok v lyžovaní:
  Veronika Repiščáková (II.B) 
   
  Ešte raz gratulujeme a dovidenia o rok :-) 
   
  Tím inštruktorov B+T+M 

Novinky

Kontakt

 • Súkromné gymnázium FUTURUM
  Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín
 • +421 x 918 325 444

Fotogaléria